اطلاعات پروژه

  • وزن : ۲۰۰۰ کیلوگرم
  • جنس تیغ: SPK
  • قطر لنگر : ۷۰ cm
  • جرم: ۲۵۰ کیلو گرم
  • سیستم هیدرولیک: ندارد
  • خروجی: ۸۰۰ Kg/h
  • سرعت: ۷۰۰ Kg/h
  • قطر شافت: ۱۴۰ Kg/h
  • قدرت موتور: ۳۷ Kg/h

آسیاب مذکور دارای تولید بالای ۱۴۰۰ کیلوگرم در ساعت می باشد و تخصص آن خرد و امحا کردن انواع قلمبه / کلوخه از جنس ای بی اس / په په / پلی کربنات و پلی امید و ضایعات نازل های پتروشیمی و تولید لوله های پلی اتیلن در ابعاد کوچکتر تا ضخامت ۱۰ سانتی متر می باشد. توانمندترین دستگاه کلوخه خرد شرکت که در دو نسخه هیدرولیک و پنماتیک عرضه می گردد. دستگاهی که به هیچ عنوان به سخت ترین قلمبه و کلوخه ها (نه) نمی گوید و اره کاری را نصف می کند.