اطلاعات پروژه

  • وزن : ۲۰۰۰ کیلوگرم
  • جنس تیغ: SPK
  • قطر لنگر : ۷۰ cm
  • جرم: ۲۵۰ کیلو گرم
  • سیستم هیدرولیک: ندارد
  • خروجی: ۸۰۰ Kg/h
  • سرعت: ۷۰۰ Kg/h
  • قطر شافت: ۱۴۰ Kg/h
  • قدرت موتور: ۳۷ Kg/h

آسیاب مذکور دارای تولید بالای ۱۲۰۰ کیلوگرم در ساعت می باشد و تخصص آن خرد و امحا کردن انواع قلمبه / کلوخه از جنس ای بی اس/ په په/ پلی کربنات و پلیامید و ضایعات نازل های پتروشیمی و تولید لوله های پلی اتیلن در ابعاد کوچکتر تا ضخامت ۱۰ سانتی متر با متد ستاره ای. در دو نسخه هیدرولیک و پنماتیک عرضه می گردد.