تماس با ما

ماشین سازی ذوالفقاری

جاده قديم قم_كهريزك-مجيداباد - مجتمع اتش پنجه پلاك ٣٥

آقای ذوالفقاری

09121713945 و 09125955618
02155190038 - 9